28 agosto 2012

DIAURA ONEMAN Tour 2012 『deadly"9"circuit』


2012.11.17 - Urawa Narcissus
2012.11.18 - Shimokitazawa attic
2012.11.24 - Kashiwa 616
2012.11.25 - Utsunomiya HELLO DOLLY
2012.12.01 - Kichijouji SHUFFLE
2012.12.02 - Shibuya REX
2012.12.08 - Odawara Shareido
2012.12.09 - Kokubunji Morgana
2012.12.26 - Shibuya WWW
2012.12.27 - Shibuya WWW

No hay comentarios:

Publicar un comentario